Condicións de compra

Pago

Vostede poderá realizar o pago do seu pedido polos seguintes métodos:

  • Pago con Tarxeta (TPV Virtual Ruralvía / Caja Rural).

 

Pago seguro

Pago con cartón de crédito (VISA, MasterCard e Mestre)

As transaccións realízanse a través do Caixa Rural / Caixa Rural, garantidas polos selos de confianza "Veryfied by VISA" e "Mastercard Securecode" así como pola propia entidade Caixa Rural.

Garantimos a confidencialidade na transferencia de datos na internet. Utilizamos o protocolo de seguridade, SSL (Secure Sockets Layer). Este sistema asegura a identidade do vendedor, garante a integridade da mensaxe e codifica os datos cun cifrado de ata 128 bits, o que garante que se alguén intercepta a comunicación non poderá interpretala.
 
Estándares de seguridade Para evitar o uso fraudulento dos cartóns de crédito, os bancos, VISA, MASTERCARD...deseñaron novos estándares de seguridade que certifican a autenticidade do usuario do cartón. Este proceso está verificado por "Veryfied by VISA" e "Mastercard Securecode"
 


Comercio Electrónico Seguro CES

En CES, dentro do proceso de pago, Caixa Rural require ao titular do cartón que se autentique online coa súa entidade financeira. O sistema de autenticación é o previamente pactado entre o titular e o seu banco (contrasinal, PIN, envío dun SMS de verificación, etc.).
 

 


Verificación del CVV2

O CVV2 é un código de tres cifras que está impreso no reverso de todos os cartóns financeiros. A validación deste código demostrouse como unha excelente ferramenta para limitar a fraude. O TPV Virtual de Caixa Rural sempre solicitará no proceso de pago o código CVV2 e validarao online coa entidade financeira que emitise o cartón.
 
Se tes algunha pregunta ou incidencia, non dubides en poñerche en contacto connosco en www.puntoecoma.gal, sección de contacto, ou no 988 98 22 94.
 

 

Cánto tardará en chegar o meu pedido?

Os prazos de entrega por norma xeral serán entre 24 e 72 horas.

Os produtos téxtiles tales como camisetas ou suadoiros fabrícanse nalgúns caso baixo demanda, por iso en ocasións o prazo de entrega pódese atrasar ata os 10 días laborables.
 


Cánto pagarei de gastos de envío?

  • Para as recollidas en tenda, o envío é gratuíto.
  • Envíos a domicilio (España peninsular): 5.00€

Devolucións

En caso de recibir a mercadoría en mal estado, recibir mercadoría que non constaba no seu pedido ou que falte algún vulto á hora de recibila, deberán comunicárnolo nun prazo máximo de 48 horas dende o momento de recepción do pedido.

O cliente farase cargo dos gastos de envío derivados da compra e/ou devolución de produtos de Punto e Coma salvo que o produto presente danos ou mal estado no momento de recepción do pedido.
 


Política de Cancelacións

Punto e Coma aceptará cancelacións sen cargo para todos aqueles pedidos que se anulen con 24 horas de antelación respecto a data prevista de entrega. A empresa non se compromete a admitir solicitudes fóra de prazo, aínda que no suposto que a mercadoría non fose expedida, de modo excepcional, a solicitude podería terse en conto. Para cancelacións contactar con info@puntoecoma.gal ou no teléfono 988 98 22 94 precisando nome e numero de pedido.
 


Outros Aspectos

Punto e Coma non asumirá responsabilidade algunha cando a entrega do produto ou servizo non chegue a realizarse como consecuencia da inexactitude ou falsidade dos datos facilitados polo Usuario para ese efecto, así como no suposto en que a entrega non poida efectuarse por causas alleas á empresa de envíos asignada para tal efecto, como o é a ausencia do destinatario.

Calquera incidencia será comunicada vía correo electrónico ou ben vía telefónica ao número facilitado.

Se no momento da entrega non hai ninguén no domicilio indicado, o transportista deixará unha nota para que contactar coa axencia de transporte e poder coordinar a entrega de forma rápida.

En caso de calquera problema na entrega na dirección indicada, a empresa de mensaxería deixará un xustificante indicando como proceder para a entrega. Disponse de dous intentos de entrega, o primeiro intento ao día seguinte e o segundo despois de concertar a entrega.

 

AVISO LEGAL


Información LSSI

En cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico (LSSI) infórmase do seguinte: Titular da páxina Web:Punto e Coma Allariz SL C.I.F.: B32475014 Domicilio Social: Rúa Emilia Pardo Bazán, 26, 1º B, 32660, Allariz (Ourense) Correo-e de contacto: info@puntoecoma.gal


Recollida de datos estatísticos

Esta páxina Web non recolle nin almacena datos persoais dos seus visitantes. Únicamente, coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a actividade dos visitantes da Web, e a súa frecuencia de utilización. Con esta información analízase a frecuencia de uso da Web a partir dos datos de conexión, e as seccións máis visitadas. Non utilizaremos as cookies para recoller información dos usuarios desde a súa páxina Web nin rexistra os seus enderezos IP.


Obxecto

O prestador, responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do sitio web. Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fóra de aplicación. O prestador resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obriga de avisar previamente ou poñer en coñecemento dos usuarios as devanditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador. Queda prohibida a reprodución total ou parcial, incluso o envorcado do contido a calquera soporte, sen expresa autorización do titular da páxina web.


Responsabilidade

O prestador exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo a este. Ademais, resérvase o dereito de emprender accións legais contra inclusións de comentarios por parte de terceiros, de carácter ofensivo ou que afecten á reputación, tanto do prestador coma de terceiras persoas. O sitio web do prestador pode utilizar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao rematar a sesión do usuario. En ningún caso se utilizarán as cookies para recoller información de carácter persoal. Dende o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este asume ningún tipo de responsabilidade respecto aos devanditos contidos. En todo caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión. O prestador non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chat ´ s, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. Non obstante e en cumprimento do disposto no art.º 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. En caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, prégase que o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web. Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Non obstante, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.


Propiedade Intelectual e industrial

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web se encontran debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes. Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor. Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a estes. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte destes. O prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade ningunha do prestador sobre estes, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte deste. Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico.


Lei Aplicable e Xurisdición

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente asedio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Ourense.